گردشگری و سفر

گردشگری و توریست بزرگترین صنعت جهان است. اینجا محلی برای اشتراک جدیدترین ایده های کسب درآمد و توسعه صنعت گردشگری است.

شمسه
40
دریک
4
کاربران
2
تعداد ایده ها
18

سینمای ماشینی، یک ایده جذاب و مفید

۱۰۲
۱

ایمنی و امنیت، مهمترین چیز در زندگی انسان است. ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar

سفرتو بساز

۲۱۰
۰

سفر دسته جمعی لذت دیگری دارد اما پیدا کردن افراد پایه سفر همیشه کار آسانی نیست. ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar

پزشک راه

۱۶۸
۰

پیدا کردن مراکز پزشکی همزبان در کشور های دیگر چالش بزرگیست که مسافران و مهاجران ممکن است با آن رو به رو شوند. ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar