آموزش و پژوهش

آموزش تنها سلاحیست که میتواند دنیا را تغییر دهد. ایده هایی جهت بهبود و رسیدگی به مسائل حوزه آموزش و طرح مسائل جدید در حوزه های پژوهشی را اینجا به اشتراک بگذارید تا به بازگویی و بازنگری پدیده ‌ها بپردازیم.

شمسه
دریک
کاربران
0
تعداد ایده ها
12

ایده دفترهای طراحی موضوعی

۲۲۸۰
۰

حتما برای شما هم پیش آمده است که بخواهید اشکال کوچک و ساده ای را نقاشی کنید ولی هیچ ایده ای نداشته باشید که باید از کجا شروع کرد؟! ایدۀ ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar

نرم افزار خلاصه و نقد کتاب بارکد خوان

۱۶۱۱
۰

از طریق نقطه نظرات متفاوت کتاب را بشناسید و درمورد تهیۀ آن تصمیم بگیرید... ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar

سایت آموزشی بر اساس تیپ یادگیری

۱۷۲۲
۰

افراد متفاوت تیپ های های یادگیری متفاوتی دارند... ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar