رباتیک و تکنولوژی

اکنون تکنولوژی در تار و پود هر صنعتی تنیده شده و می تواند در هر محدوده جغرافیایی فعالیت کند به گونه ای که خود به کسب و کاری مرجع تبدیل شده و سایر کسب و کارها ناچارند بخشی از سیستم آن باشند . ایده های خود درباره چشم انداز آینده حوزه رباتیک و تکنولوژی را با ما به اشتراک بگذارید.

شمسه
44
دریک
4
کاربران
2
تعداد ایده ها
17

ایده تبدیل زباله به کوپن

۲۹۸۲
۰

همه میدانیم که انداختن زباله به داخل سطل های زباله و خودداری از پخش زباله در سطح شهر و طبیعت، مدت هاست تبدیل به یک مساله شده و مسئولین و ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar

ایده طراحی نرم افزار هم سلیقه تو پیدا کن!

۴۸۹۹
۰

هرکدام از نرم افزار های اجتماعی، شبکه کاربران خود را ساخته اند که از طریق آن ممکن است به آدم های هم سلیقه و شبیه خود بربخورید... ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar