• حداقل سرمایه : 100000000 تومان
  • زمان بازدهی: Long term
  • بازار هدف : کودک - نوجوان - جوان - میانسال - سالمند
امروزه تنوع رستوران ها در جهان به حدی رسیده است که هر روز مدل های عجیب و غریب تری برای پخت و سرو غذا پدید می آید اما ایده های عرصۀ هیجان انگیز و خوشمزۀ غذا و خوراکی هرگز تمام نمیشود؛ بسیاری از سهام داران بزرگ آمریکا، وال استریت را رها کرده اند تا با ایده های جدید تولیدات مواد خوراکی به سودآوری برسند.

امروزه تنوع رستوران ها در جهان به حدی رسیده است که هر روز مدل های عجیب و غریب تری برای پخت و سرو غذا پدید می آید اما ایده های عرصۀ هیجان انگیز و خوشمزۀ غذا و خوراکی هرگز تمام نمیشود؛ بسیاری از سهام داران بزرگ آمریکا، وال استریت را رها کرده اند تا با ایده های جدید تولیدات مواد خوراکی به سودآوری برسند. 

ایدۀ آزمایشگاه غذا ساده اما سرشار از رویاپردازی است؛ حتما برای شما هم پیش آمده است که هوس غذایی جدید بکنید، چیزی متفاوت با تمام غذاهایی که تا به حال تست کردید؛ خب آزمایشگاه غذا جای آزمون و خطاست! وقت ریسک کردن است. آزمایشگاه غذا یعنی جایی که با غذاهای خاص و متنوع جهان رو به رو میشوید و میتوانید آن ها را امتحان کنید. 


جایی که مواد اولیه غذا را به صورت نیمه آماده در اختیار دارید و میتوانید ترکیب مخصوص خودتان را بسازید. بعد اگر خواستید روی برد کافه فرمول جدیدتان را ثبت کنید و به بقیه هم پیشنهاد دهید. 


Powered by Froala Editor

Your email address will not be published.

No text entered

No text entered

No comments yet!

Be the first to comment on this idea.

Related Ideas