• حداقل سرمایه : 50 تومان
  • زمان بازدهی: کوتاه مدت
  • بازار هدف : عموم مردم
سیستم دفع زباله های زیر زمینی با بلعیدن زباله به درون خود و فرستان آن به زیر زمین باعث میشود که زباله ها از سطح زمین دور شوند و بوی ان اذیت کننده نباشد و همیشه فضای شهر فضایی تمیز بماند.

زباله!

یکی از عمده مشکلاتی که با آن مواجه ایم.

جامعه امروز با توجه به تغییر سبک زندگی و تولید حجم انبوهی از زباله های خانگی و صنعتی برای جمع آوری و دفع آن دچار چالش هایی است.

حال تصور کنید سطل زباله هایی که چهره آلوده زباله ها را از سطح شهر پاک میکند وجود داشته باشد.سیستم دفع زباله های زیر زمینی با بلعیدن زباله به درون خود و فرستان آن به زیر زمین باعث میشود که زباله ها از سطح زمین دور شوند و بوی ان اذیت کننده نباشد و همیشه فضای شهر فضایی تمیز بماند.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن وارد نشده است

متن وارد نشده است

تا کنون نظری ثبت نشده!

شما اولین نفری باشید که به این ایده نظر می دهید.

ایده های مرتبط