• حداقل سرمایه : 0 تومان
  • زمان بازدهی: کوتاه مدت
  • بازار هدف : عموم مردم
هرچه هدیه ای زیباتر و منحصر به فردتر باشد، فرد احساس خاص بودن بیشتری می کند و هرچه فرد احساس خاص بودن بیشتری داشته باشد، شادتر می شود. بسته بندی کادو به شکل سنتی ضروری نیست؛ ما میتوانیم از ایده های جدیدتر و جذاب تر هم استفاده کنیم.

هرچه هدیه ای زیباتر و منحصر به فردتر باشد، فرد احساس خاص بودن بیشتری می کند و هرچه فرد احساس خاص بودن بیشتری داشته باشد، شادتر می شود. و شادتر بودن هدف زندگی است .. اینطور نیست؟ خوشحال باشیم و همه اطرافیانمان را خوشحال کنیم؟


بسته بندی هدیه با پارچه، ایده ای منحصر به فرد و چشم نوازبسته بندی هدیه با پارچه، ایده ای منحصر به فرد و چشم نواز

بسته بندی هدیه با پارچه، ایده ای منحصر به فرد و چشم نوازبسته بندی هدیه با پارچه، ایده ای منحصر به فرد و چشم نواز


همه ما در زندگی خود هدیه داده ایم، بدون شک و مطمئناً زمانی هایی بوده که ما کاغذ کادو دم دست نداشتیم و وقت خرید هم نبوده است.


بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه

بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه


در اینجا یک ایده جذاب داریم ایده بسته بندی هدیه با پارچه.

نظر شما در مورد بسته بندی هدیه با پارچه چیه؟ این یک ایده جدید و جالب است.


بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه


دفترهای طراحی موضوعیحتما این به این مطلب هم سربزنید: دفترهای طراحی موضوعی
حتما برای شما هم پیش آمده است که بخواهید اشکال کوچک و ساده ای را نقاشی کنید ولی هیچ ایده ای نداشته باشید که باید از کجا شروع کرد؟! ایده دفترهای طراحی موضوعی میخواهد به فراگیری آسان نقاشی کمک کند. هدف این دفتر، ایجاد حس خوب و یادگیری چند الگوی سادۀ نقاشی برای همه است.


بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه


بسته بندی کادو به شکل سنتی ضروری نیست، ما میتوانیم از ایده های جدیدتر و جذاب تر هم استفاده کنیم بطور مثال بسته بندی هدیه با پارچه.


بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه

ایده طراحی سایت کادو چی بدم؟

بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه


شما می توانید فرهنگ جدید بسته بندی هدیه با پارچه را رواج دهید. به علاوه در دسترس بودن همیشگی پارچه در خانه، یکی دیگر از نکات مثبت این ایده، کمک به طبیعت است. زیرا پارچه سریع تر و راحت تر از پلاستیک تجزیه شده و باعث آلودگی بیشتر زمین نمی شود.


بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه

کاغذ دستساز

بسته بندی هدیه با پارچهبسته بندی هدیه با پارچه


نظر شما در مورد این ایده چیست؟ آیا این ایده کاری را پسندیدید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن وارد نشده است

متن وارد نشده است

تا کنون نظری ثبت نشده!

شما اولین نفری باشید که به این ایده نظر می دهید.

ایده های مرتبط