این مراکز می‌توانند در کنار پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی فعالیت کنند و با تمرکز مالی و برنامه اقتصادی دقیق تری اهداف خود را دنبال کنند...

امروزه مساله مسئولیت اجتماعی اهمیت ویژه ای در سطح جهان دارد و استارتاپ های حوزهٔ کسب و کار اجتماعی با هدف تغییر و بهبود شرایط اجتماعی در حال گسترشند؛ با این وجود کمبود مراکز شتاب دهنده تخصصی در حوزه بازاریابی اجتماعی در ایران احساس می‌شود؛ این مراکز می‌توانند در کنار پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی فعالیت کنند و با تمرکز مالی و برنامه اقتصادی دقیق تری اهداف خود را دنبال کنند و منجر به شکل گیری استارتاپ های مهمی در این حوزه باشند. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن وارد نشده است

متن وارد نشده است

تا کنون نظری ثبت نشده!

شما اولین نفری باشید که به این ایده نظر می دهید.

ایده های مرتبط