• حداقل سرمایه : 10000000 تومان
  • زمان بازدهی: Long term
  • بازار هدف : کودک - نوجوان - جوان - میانسال - سالمند
سفر دسته جمعی لذت دیگری دارد اما پیدا کردن افراد پایه سفر همیشه کار آسانی نیست.

سفر دسته جمعی لذت دیگری دارد اما پیدا کردن افراد پایه سفر همیشه کار آسانی نیست؛ سفرتو بساز میتواند نرم افزاری باشد که با پیشنهاد سفر از طرف کاربران و پیوستن دیگر علاقمندان به سفر، یک سفر دسته جمعی و یک تجربه خوب رقم میزند.این نرم افزار بستر ارتباطی علاقمدان به سفر و کسانیست که ایده ها و طرح های خلاقانه و متعددی برای ساختن یک سفر متفاوت دارند.


Powered by Froala Editor

Your email address will not be published.

No text entered

No text entered

No comments yet!

Be the first to comment on this idea.

Related Ideas