• حداقل سرمایه : تومان
  • زمان بازدهی: طولانی مدت
  • بازار هدف : کودک - نوجوان - جوان - میانسال - سالمند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن وارد نشده است

متن وارد نشده است

John Doe
zahra arefi
  • 1398/09/18 15:56:16

نظری برای این ایده

ایده های مرتبط